De nieuwe website van Seniorenvereniging HEUSDEN

Welkom op de site van Seniorenvereniging Heusden.

Op deze site kunt u alle wetenswaardigheden van de Seniorenvereniging Heusden te weten komen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van deze site, dan kunt u die richten aan seniorenverenigingheusden1@gmail.com
Desgewenst kunt u ook een van de bestuursleden bellen. Telefoonnummers bestuursleden: zie tabblad “WIE ZIJN WIJ” elders op deze website.

Het bestuur wenst u veel kijkplezier.